Prijsklasse: van 0 € naar 1.500.000 €
Maatbereik: van 10 m2 naar 1.000 m2
Andere kenmerken
  • Home

Voorwaarden en Condities

Bevestiging van de boeking

De reservering is pas bevestigd als u onze factuur heeft ontvangen en wij uw betaling hebben ontvangen.

Hoe reserveren?

Om uw reservering te aanvaarden, moet de klant deze voorwaarden lezen. Alle betalingen dienen in euro te geschieden.

Wij bieden u verschillende manieren om contact met ons op te nemen en uw vakantie te reserveren:

Telefoon

Oficina: +34 950 334 656
Mobiel: +34 670 673 460

E-mail

Stuur ons een e-mail met uw gegevens en de woning waarin u geïnteresseerd bent naar info@rmsapartamentos.com

Ons advies:

Neem telefonisch contact op met onze agenten en wij lossen snel en efficiënt de boekingsgegevens op, geven u meer informatie over de woning en informeren u over mogelijke besparingsaanbiedingen.

Betalingen

Bij een boeking vragen wij een correct ingevuld boekingsformulier met alle klantgegevens, alsmede aanvaarding van onze algemene voorwaarden en betaling van het volledige bedrag.

Het saldo van uw rekening moet uiterlijk acht weken voor de aankomstdatum worden betaald. Indien de betaling niet op de vervaldag is ontvangen, kunnen wij uw reservering als geannuleerd beschouwen en zullen wij u de hieronder beschreven annuleringskosten in rekening brengen.

Last minute boekingen – In bijzondere omstandigheden, bij last minute boekingen binnen 8 weken voor aankomst, dient het volledige bedrag van de totale factuur te worden betaald op de dag van de boeking.

Betalingen worden gedaan via bankoverschrijving. Wij geven u het rekeningnummer zodra de boeking in ons systeem is geregistreerd. Vergeet niet het bewijs van de overschrijving per e-mail te sturen zodat wij het kunnen bevestigen.

Als u uw reservering annuleert

Wij kunnen alleen een annulering accepteren van de persoon die het boekingsformulier heeft ondertekend, en dit moet schriftelijk of via onze website gebeuren. Bij annulering vóór de periode van acht weken worden slechts 15% kosten in rekening gebracht en wordt het resterende bedrag, indien van toepassing, terugbetaald. Bij annulering na de periode van acht weken worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Buiten 56 dagen:15% in rekening gebracht
  • Tussen 56 – 42 dagen:30% in rekening gebracht
  • Tussen 41 – 28 dagen:40% in rekening gebracht
  • Tussen 27 – 21 dagen:50% in rekening gebracht
  • Tussen 20 – 14 dagen:75% in rekening gebracht
  • Tussen 13 – 0 dagen:100% in rekening gebracht

Door de klant aangebrachte wijzigingen

Wij zullen altijd ons best doen om u te helpen met eventuele wijzigingen in de plannen. Voor wijzigingen nadat uw reservering is bevestigd, brengen wij echter € 25,00 administratiekosten in rekening.

Door RMS aangebrachte wijzigingen

In het onwaarschijnlijke geval dat RMS uw vakantie moet wijzigen door omstandigheden buiten onze controle, behouden wij ons het recht voor dit te doen. Wij erkennen dat onze reputatie afhangt van onze inzet en bekwaamheid, het soepel laten verlopen en het oplossen van problemen in alle aspecten van uw vakantie en wij zullen er alles aan doen om de daaruit voortvloeiende verstoring tot een absoluut minimum te beperken. Indien de door u gehuurde woning om welke reden dan ook uit ons programma wordt gehaald, zullen wij u een alternatieve woning aanbieden met terugbetaling van het verschil in huurprijs indien van toepassing. Als we geen alternatieve woning kunnen aanbieden, krijgt u de huurprijs terugbetaald. Wij zijn niet aansprakelijk voor de kosten van vluchten en autohuur die eventueel samen met de boeking zijn geboekt.

Borgsom

Vanwege de kwaliteit van onze appartementen en villa’s, en in overeenstemming met onze contracten met de eigenaren, wordt een terugbetaalbare borg van € 300 / € 150 of € 75 (afhankelijk van de woning) gevraagd. Deze moet worden betaald bij de betaling van het saldo van uw verblijf. Hij dient ter dekking van eventuele schade aan de woning. In het geval dat de waarborg onvoldoende is om deze kosten te dekken, dient u het verschil onmiddellijk na onze kennisgeving te betalen. De aanbetaling wordt binnen 21 dagen na uw vertrekdatum terugbetaald, waarbij u vóór terugkeer op de hoogte wordt gesteld van eventuele inhoudingen.

Als een van de voorwaarden wordt geschonden, hebben wij het recht om de volledige borg in te houden.

Occupation

Uw accommodatie is beschikbaar vanaf 17:00 uur op de dag van aankomst en moet voor 10:00 uur op de dag van vertrek worden verlaten. Het personeel van RMS heeft deze tijd nodig om de accommodatie goed voor te bereiden op binnenkomende gasten. Echter, als de omstandigheden het toelaten kunnen deze tijden afwijken, maar dit moet vooraf worden geregeld.

Let op: voor alle aankomsten tot het aangewezen ontmoetingspunt na 21.00 uur wordt 10 € in rekening gebracht en voor aankomsten na 23.00 uur 15 €.

Het aantal bewoners mag de maximale capaciteit van de op de website van RMS aangegeven accommodatie niet overschrijden, tenzij vooraf toestemming is verleend. Indien dit niet wordt gerespecteerd, behoudt RMS zich het recht voor de reservering te beëindigen. Gelieve ervoor te zorgen dat aan het einde van uw verblijf de accommodatie schoon en netjes is en dat alle persoonlijke bezittingen, voedsel, boodschappen, afval en vuilnis worden opgehaald of verwijderd.

Schoonmaken en wassen

Voor alle verblijven van 10 dagen of meer wordt bij elke woning een wissel van beddengoed en handdoeken per persoon achtergelaten die de huurders halverwege hun verblijf zelf kunnen verschonen.

Een tussentijdse schoonmaak en linnenwissel kan worden aangevraagd tegen extra kosten. Dit moet bij de reservering worden bevestigd.

Service en prijsgarantie

Als onderdeel van ons streven naar een goede klantenservice, garanderen wij dat er geen te hoge kosten in rekening worden gebracht voor onze accommodaties. U betaalt altijd wat u schriftelijk is bevestigd, zelfs als de kosten na uw boeking en voor uw aankomst moesten worden verhoogd. Dit is inclusief alle belastingen die door de plaatselijke autoriteiten kunnen worden geëist. Wij behouden ons echter het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, daarom is het raadzaam om ruim van tevoren te boeken om de best mogelijke deal te krijgen.

Onderhoud of uitval

Zwembaden en tuinen worden regelmatig onderhouden. Routinematig onderhoud en reparaties moeten van tijd tot tijd worden uitgevoerd. Af en toe kunnen bouwwerkzaamheden in de buurt een probleem vormen, maar wij bieden alleen garanties op het moment van boeking en kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden als dergelijke werkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving beginnen. In het geval dat openbare voorzieningen zoals water en elektriciteit uitvallen, al dan niet met tussenpozen, of mechanische apparatuur uitvalt, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden, maar zullen wij ons best doen om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Ontwikkeling van het toerisme

Af en toe is het nodig om uitbreidings- en renovatiewerkzaamheden aan de complexen uit te voeren. Lokale autoriteiten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving toestemming verlenen voor het bouwen/veranderen van eigendommen en wegen. Helaas zijn deze acties buiten onze controle. Als wij echter op de hoogte zijn van de situatie en van mening zijn dat dit uw vakantie aanzienlijk zal beïnvloeden, zullen wij u waar mogelijk adviseren.

Verantwoordelijkheid van het bedrijf

RMS is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval, brand, breuk, overlijden of enige andere schade door welke oorzaak dan ook, tenzij bewezen kan worden dat dit te wijten is aan de nalatigheid van RMS.

RMS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onderbrekingen van nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit.

RMS is niet verantwoordelijk voor de toestand van de weg die naar de huurwoning leidt.

Ouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen tijdens hun verblijf in alle door RMS beheerde accommodaties. RMS kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor nalatigheid van ouders.

Onze maximale aansprakelijkheid voor een claim is beperkt tot de kosten van uw vakantie.

Klachten en vorderingen

Alle klachten moeten onmiddellijk aan RMS worden gemeld en zullen waar mogelijk worden verholpen. Als de klacht niet tijdens uw verblijf kan worden opgelost moet deze binnen 14 dagen na terugkomst van uw vakantie schriftelijk worden ingediend. Wij zullen dan alles in het werk stellen om de zaak op te lossen.

Verzekering

RMS adviseert dat alle klanten een adequate reisverzekering afsluiten en dat EU-burgers de EHIC (European Health Insurance Card) meebrengen die recht geeft op gratis gebruik van gezondheidszorg in Spanje via de Nationale Gezondheidsdienst.

Lawaai

RMS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor lawaai of overlast die buiten de eigendomsgrens kan ontstaan. Uiteraard zullen wij de gasten op de hoogte brengen van elk hinderlijk geluid of overlast naast hun eigendom, dat kenbaar is gemaakt en dat zich waarschijnlijk zal voordoen ten tijde van hun verblijf.

Huisdieren

Ze zijn toegestaan in sommige woningen. Bel ons voor u boekt.

Sleutels

Op de dag van aankomst wordt u opgewacht door een lid van het RMS management team, wordt u naar uw accommodatie geleid en krijgt u de sleutels in handen. Gasten zijn verantwoordelijk voor de sleutels van de accommodatie. Bij verlies van de sleutels wordt een bedrag van € 100 in rekening gebracht voor het vervangen van de sleutels. Gasten die zijn buitengesloten worden € 25 voorrijkosten in rekening gebracht.

Recht en jurisdictie

Door het boeken van een vakantie bij RMS gaat u akkoord met deze contractvoorwaarden en alle daaruit voortvloeiende zaken en zijn onderworpen aan de Spaanse wet en de jurisdictie van de rechtbanken van Almeria.

Vergelijk